ภาพกิจกรรม

RSS
สัมมนาเพื่อเผยแพร่เว็บท่าสำหรับคนพิการภาคตะวันออก ณ จังหวัดชลบุรี
สัมมนาเพื่อเผยแพร่เว็บท่าสำหรับคนพิการภาคตะวันออก ณ จังหวัดชลบุรี (6)
สัมมนาเพื่อเผยแพร่เว็บท่าสำหรับคนพิการภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา
สัมมนาเพื่อเผยแพร่เว็บท่าสำหรับคนพิการภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา (5)
สัมมนาเพื่อเผยแพร่เว็บท่าสำหรับคนพิการภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่
สัมมนาเพื่อเผยแพร่เว็บท่าสำหรับคนพิการภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ (5)
สัมมนาเพื่อเผยแพร่เว็บท่าสำหรับคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา
สัมมนาเพื่อเผยแพร่เว็บท่าสำหรับคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา (11)
การเปิดตัวเว็บท่าสำหรับคนพิการ
การเปิดตัวเว็บท่าสำหรับคนพิการ  (19)
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการรวบรวมข้อมูล ๓ ข้อคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลความต้องการของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการรวบรวมข้อมูล ๓ ข้อคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลความต้องการของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม  (31)
Powered by Phoca Gallery

Additional information