คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
คำนิยาม 07 มิถุนายน 2554 2274
ภาษามือเบื้องต้น 20 ท่า สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน 11 กุมภาพันธ์ 2557 3661
โลกของคนหูหนวก 11 กุมภาพันธ์ 2557 6541
คลินิกแก้ไขการพูด 06 ธันวาคม 2554 2172

Additional information