คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
คำนิยาม 07 มิถุนายน 2554 2210
ภาษามือเบื้องต้น 20 ท่า สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน 11 กุมภาพันธ์ 2557 3575
โลกของคนหูหนวก 11 กุมภาพันธ์ 2557 6430
คลินิกแก้ไขการพูด 06 ธันวาคม 2554 2114

Additional information