คนพิการทางการเห็น

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
คำนิยาม 07 มิถุนายน 2554 2328
ภูกระดึง vs คนพิการ ( เด็กพิการ 44 ชีวิต ไปพิชิตสำเร็จมาแล้ว) 17 กุมภาพันธ์ 2558 1539
ตาบอด ! รักษาได้หรือไม่ ? 10 กุมภาพันธ์ 2557 6717
อักษรเบรลล์ 10 กุมภาพันธ์ 2557 4815
คนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างไร ? 10 กุมภาพันธ์ 2557 2513
การเรียนรู้การนำทางอย่างถูกวิธี 10 กุมภาพันธ์ 2557 3491

Additional information