คนพิการทางการเห็น

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
คำนิยาม 07 มิถุนายน 2554 2229
ภูกระดึง vs คนพิการ ( เด็กพิการ 44 ชีวิต ไปพิชิตสำเร็จมาแล้ว) 17 กุมภาพันธ์ 2558 1419
ตาบอด ! รักษาได้หรือไม่ ? 10 กุมภาพันธ์ 2557 6554
อักษรเบรลล์ 10 กุมภาพันธ์ 2557 4601
คนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างไร ? 10 กุมภาพันธ์ 2557 2415
การเรียนรู้การนำทางอย่างถูกวิธี 10 กุมภาพันธ์ 2557 3345

Additional information