ข่าวสารกิจกรรมแวดวงคนพิการ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
พม.จัดสัมมนาความสามารถคนพิการระดับเอเชีย 10 กรกฎาคม 2558 926
รถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่คนตาบอด 10 กรกฎาคม 2558 1003
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับ คนพิการ 10 กรกฎาคม 2558 2512
ประกาศ คนพิการจากอุบัติเหตุทางรถ 16 มิถุนายน 2558 1938
คู่มือและแบบฟอร์มการให้บริการขอยืม/การขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ 11 มิถุนายน 2558 2730
กระทรวงไอซีที ได้จัดการฝึกอบรมและการสาธิตการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ 25 พฤษภาคม 2558 2446
Thinking cap หมวกควบคุมแขนสำหรับผู้พิการ ไม่ต้องผ่าตัด เพียงแค่คิด ก็สั่งการได้ 03 เมษายน 2558 1260
ก.ไอซีที มอบอุปกรณ์ ICT ส่งเสริมคนพิการให้เข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐอย่างเท่าเทียม 03 เมษายน 2558 2892
เพื่อผู้พิการ 23 มีนาคม 2558 1128
“ม้าไม้มอเตอร์” บำบัด “เด็กออทิสติก” ปูทางสัมผัสม้าจริง 10 มีนาคม 2558 1035

Additional information