ข่าวสารกิจกรรมแวดวงคนพิการ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
แนะนำเว็บไซต์ กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ 10 กรกฎาคม 2558 1930
พม.จัดสัมมนาความสามารถคนพิการระดับเอเชีย 10 กรกฎาคม 2558 1000
รถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่คนตาบอด 10 กรกฎาคม 2558 1103
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับ คนพิการ 10 กรกฎาคม 2558 2638
ประกาศ คนพิการจากอุบัติเหตุทางรถ 16 มิถุนายน 2558 2038
คู่มือและแบบฟอร์มการให้บริการขอยืม/การขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ 11 มิถุนายน 2558 2846
กระทรวงไอซีที ได้จัดการฝึกอบรมและการสาธิตการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ 25 พฤษภาคม 2558 2553
Thinking cap หมวกควบคุมแขนสำหรับผู้พิการ ไม่ต้องผ่าตัด เพียงแค่คิด ก็สั่งการได้ 03 เมษายน 2558 1347
ก.ไอซีที มอบอุปกรณ์ ICT ส่งเสริมคนพิการให้เข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐอย่างเท่าเทียม 03 เมษายน 2558 3000
เพื่อผู้พิการ 23 มีนาคม 2558 1219

Additional information