ข่าวสารกิจกรรมแวดวงคนพิการ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
หลักสูตรวิทยากรอาสา รุ่น 1 21 มกราคม 2559 1351
หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐาน เพื่อความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางสติปัญญา ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) จ.กาญจนบุรี 20 มกราคม 2559 1273
กระทรวง ICT อบรมความรู้ ด้าน ICTสำหรับสตรี จ.สระบุรี 21 ตุลาคม 2558 1623
กระทรวงไอซีที จัดอบรมหลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 21 ตุลาคม 2558 1519
กระทรวง ไอซีที จัดการอบรมรการจัดการเอกสาร งานบัญชี สำหรับสตรี ณ จ.เชียงราย 21 ตุลาคม 2558 1599
กระทรวง ICT อบรมความรู้ ด้านICT พื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม จ. ศรีสะเกษ 21 ตุลาคม 2558 1596
กระทรวงไอซีทีจัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ ICT พื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 ตุลาคม 2558 1724
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงานผู้พิการ 18 กันยายน 2558 1183
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับคนพิการเข้าทำงาน 17 กันยายน 2558 1055
แนะนำ โครงการอบรม ICT สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็กด้อยโอกาส 07 กันยายน 2558 2074

Additional information