ข่าวสารกิจกรรมแวดวงคนพิการ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐาน เพื่อความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางสติปัญญา ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) จ.กาญจนบุรี 20 มกราคม 2559 1141
กระทรวง ICT อบรมความรู้ ด้าน ICTสำหรับสตรี จ.สระบุรี 21 ตุลาคม 2558 1475
กระทรวงไอซีที จัดอบรมหลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 21 ตุลาคม 2558 1400
กระทรวง ไอซีที จัดการอบรมรการจัดการเอกสาร งานบัญชี สำหรับสตรี ณ จ.เชียงราย 21 ตุลาคม 2558 1469
กระทรวง ICT อบรมความรู้ ด้านICT พื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม จ. ศรีสะเกษ 21 ตุลาคม 2558 1470
กระทรวงไอซีทีจัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ ICT พื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 ตุลาคม 2558 1602
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงานผู้พิการ 18 กันยายน 2558 1070
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับคนพิการเข้าทำงาน 17 กันยายน 2558 948
แนะนำ โครงการอบรม ICT สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็กด้อยโอกาส 07 กันยายน 2558 1959
แนะนำเว็บไซต์ กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ 10 กรกฎาคม 2558 1829

Additional information