ข่าวสารกิจกรรมแวดวงคนพิการ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
รายชื่อคนพิการที่ผ่านการพิจารณาการขอยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ คณะที่ 5 ด้านความพิการางสติปัญญาและการเรียนรู้ (การเรียนรู้) 01 มีนาคม 2559 784
รายชื่อคนพิการที่ผ่านการพิจารณาการขอยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ คณะที่ 5 ด้านความพิการางสติปัญญาและการเรียนรู้ (สติปัญญา) 01 มีนาคม 2559 823
รายชื่อคนพิการที่ผ่านการพิจารณาการขอยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ คณะที่ 3 ด้านความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 01 มีนาคม 2559 805
รายชื่อคนพิการที่ผ่านการพิจารณาการขอยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ คณะที่ 2 ด้านความพิการได้ยินหรือสื่อความหมาย 01 มีนาคม 2559 725
รายชื่อคนพิการที่ผ่านการพิจารณาการขอยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ คณะที่ 1 ด้านความพิการทางการเห็น 01 มีนาคม 2559 600
ก.ไอซีที เปิดระดมความคิดเห็นจัดทำแนวทางการปรับปรุงกฎกระทรวงฯ การให้บริการขอยืมหรือขอรับอุปกรณ์-เครื่องมือ ICT สำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1 29 มกราคม 2559 2049
หลักสูตรการใช้ ICT ขั้นพื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางสติปัญญา 21 มกราคม 2559 1789
หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางมองเห็น 21 มกราคม 2559 1753
หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐาน เพื่อความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว 21 มกราคม 2559 1660
หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐาน เพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ 21 มกราคม 2559 1670

Additional information