ข่าวสารกิจกรรมแวดวงคนพิการ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
กระทรวง ICT จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะคนพิการทางสติปัญญา โดยใช้ Scratch 29 มิถุนายน 2559 1895
กระทรวง ICTจัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว 25 มิถุนายน 2559 1487
กระทรวง ICT จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางการมองเห็น 22 มิถุนายน 2559 1401
ขอเชิญส่งผู้แทนเยาวชนพิการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๕๙ (2016 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) 17 มิถุนายน 2559 1441
กระทรวง ICT จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรอาสาสมัคร 13 มิถุนายน 2559 1695
กระทรวง ICT จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว 09 มิถุนายน 2559 1174
กระทรวง ICT จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางการมองเห็น 08 มิถุนายน 2559 1102
กระทรวง ICT อบรมส่งเสริมความรู้ด้านเอกสารงานบัญชี ณ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา) จังหวัดเพชรบูรณ์ 25 พฤษภาคม 2559 1097
รายชื่อคนพิการที่ผ่านการพิจารณาการขอยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ คณะที่ 6 ด้านความพิการทางออทิสติก 01 มีนาคม 2559 795
รายชื่อคนพิการที่ผ่านการพิจารณาการขอยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ คณะที่ 5 ด้านความพิการางสติปัญญาและการเรียนรู้ (การเรียนรู้) 01 มีนาคม 2559 741

Additional information