ข่าวสารกิจกรรมแวดวงคนพิการ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 14 กรกฎาคม 2559 1555
กระทรวง ICT จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะคนพิการทางสติปัญญา โดยใช้ Scratch 29 มิถุนายน 2559 2017
กระทรวง ICTจัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว 25 มิถุนายน 2559 1560
กระทรวง ICT จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางการมองเห็น 22 มิถุนายน 2559 1454
ขอเชิญส่งผู้แทนเยาวชนพิการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๕๙ (2016 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) 17 มิถุนายน 2559 1498
กระทรวง ICT จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรอาสาสมัคร 13 มิถุนายน 2559 1754
กระทรวง ICT จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว 09 มิถุนายน 2559 1231
กระทรวง ICT จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางการมองเห็น 08 มิถุนายน 2559 1164
กระทรวง ICT อบรมส่งเสริมความรู้ด้านเอกสารงานบัญชี ณ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา) จังหวัดเพชรบูรณ์ 25 พฤษภาคม 2559 1161
รายชื่อคนพิการที่ผ่านการพิจารณาการขอยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือฯ คณะที่ 6 ด้านความพิการทางออทิสติก 01 มีนาคม 2559 856

Additional information