ข่าวสารกิจกรรมแวดวงคนพิการ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะคนพิการทางสติปัญญา โดยใช้ Scratch ณ จังหวัดตาก 28 พฤศจิกายน 2559 830
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาส ณ จังหวัดเชียงใหม่ 26 พฤศจิกายน 2559 860
ประกาศ สำนักพระราชวัง 14 ตุลาคม 2559 1084
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานคนพิการ 26 กันยายน 2559 556
ประกาศผลการพิจารณาการขอรับ/ขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร 29 สิงหาคม 2559 1456
กระทรวง ICT จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ 25 สิงหาคม 2559 1318
กระทรวง ICT จัดฝึกอบรมหหลักสูตรการใช้สังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ สำหรับสตรี 17 สิงหาคม 2559 1363
กระทรวง ICTจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการมองเห็น 15 สิงหาคม 2559 1354
กระทรวง ICT จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว 06 สิงหาคม 2559 1219
แนวทางปฏิบัติการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยหน่วยงานของรัฐ 27 กรกฎาคม 2559 1192

Additional information