ข่าวสารกิจกรรมแวดวงคนพิการ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาส ณ จังหวัดเชียงใหม่ 26 พฤศจิกายน 2559 785
ประกาศ สำนักพระราชวัง 14 ตุลาคม 2559 1009
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานคนพิการ 26 กันยายน 2559 534
ประกาศผลการพิจารณาการขอรับ/ขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร 29 สิงหาคม 2559 1380
กระทรวง ICT จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ 25 สิงหาคม 2559 1258
กระทรวง ICT จัดฝึกอบรมหหลักสูตรการใช้สังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ สำหรับสตรี 17 สิงหาคม 2559 1289
กระทรวง ICTจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการมองเห็น 15 สิงหาคม 2559 1293
กระทรวง ICT จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว 06 สิงหาคม 2559 1159
แนวทางปฏิบัติการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยหน่วยงานของรัฐ 27 กรกฎาคม 2559 1121
ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 14 กรกฎาคม 2559 1451

Additional information