ข่าวสารกิจกรรมแวดวงคนพิการ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐาน เพื่อความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางสติปัญญา จ.ปทุมธานี 27 กุมภาพันธ์ 2560 542
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการเห็น จ.ลพบุรี 24 กุมภาพันธ์ 2560 465
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการเห็น จ.ร้อยเอ็ด 21 กุมภาพันธ์ 2560 394
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จ.อุบลราชธานี 17 กุมภาพันธ์ 2560 494
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาส จ.สกลนคร 14 กุมภาพันธ์ 2560 515
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จ.อุดรธานี 10 กุมภาพันธ์ 2560 481
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาส ณ จังหวัดเลย 06 กุมภาพันธ์ 2560 477
ประกาศ คนพิการที่ผ่านการอนุมัติ ให้ยืม/ ให้ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สามารถรับอุปกรณ์และจัดทำสัญญายืมได้แล้ว ในวันและเวลาทำการ (การพิจารณาแบบคำขอ ครั้งที่ 4) 17 มกราคม 2560 855
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ณ จังหวัดนครปฐม 07 ธันวาคม 2559 816
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ณ จังหวัดนนทบุรี 02 ธันวาคม 2559 812

Additional information