ข่าวสารกิจกรรมแวดวงคนพิการ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการเห็น จ.ลพบุรี 24 กุมภาพันธ์ 2560 404
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการเห็น จ.ร้อยเอ็ด 21 กุมภาพันธ์ 2560 341
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จ.อุบลราชธานี 17 กุมภาพันธ์ 2560 441
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาส จ.สกลนคร 14 กุมภาพันธ์ 2560 449
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จ.อุดรธานี 10 กุมภาพันธ์ 2560 434
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาส ณ จังหวัดเลย 06 กุมภาพันธ์ 2560 427
ประกาศ คนพิการที่ผ่านการอนุมัติ ให้ยืม/ ให้ อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สามารถรับอุปกรณ์และจัดทำสัญญายืมได้แล้ว ในวันและเวลาทำการ (การพิจารณาแบบคำขอ ครั้งที่ 4) 17 มกราคม 2560 778
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ณ จังหวัดนครปฐม 07 ธันวาคม 2559 751
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ณ จังหวัดนนทบุรี 02 ธันวาคม 2559 752
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะคนพิการทางสติปัญญา โดยใช้ Scratch ณ จังหวัดตาก 28 พฤศจิกายน 2559 750

Additional information