ข่าวสารกิจกรรมแวดวงคนพิการ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ จ.พระนครศรีอยุธยา 19 เมษายน 2560 457
ขอเชิญชมหนังสั้นและร่วมทำแบบสำรวจออนไลน์การวัดกระแสและการประเมินการรับรู้ของผู้ที่ได้รับชมสื่อดิจิทัล ประเภทสื่อหนังสั้น 06 เมษายน 2560 523
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาส จ.สุราษฎร์ธานี 29 มีนาคม 2560 555
กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ในหลักสูตร Digital Literacy 25 มีนาคม 2560 572
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ สำหรับสตรีด้อยโอกาส จ.กระบี่ 25 มีนาคม 2560 539
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างและออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จ.นครศรีธรรมราช 21 มีนาคม 2560 459
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐาน เพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ จ.สงขลา 19 มีนาคม 2560 420
การรับสมัครเยาวชนพิการเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการความท้าทายระดับสากลเพื่อเยาวชนพิการ ประจำปี 2560 17 มีนาคม 2560 411
จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ จ.นครปฐม 07 มีนาคม 2560 464
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และพิธีสารเลือกรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 02 มีนาคม 2560 552

Additional information