ข่าวการดำเนินการตามกฎกระทรวง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
5.รายชื่อคนพิการทางสติปัญญา ที่ผ่านการอนุมัติห้/ให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ 880
4 .รายชื่อความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ที่ผ่านการอนุมัติ ให้/ให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ 852
3.รายชื่อคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ที่ผ่านการอนุมัติ ให้/ให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ 1107
2.รายชื่อคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายที่ผ่านการอนุมัติ ให้/ให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ 930
1.รายชื่อคนพิการทางการเห็น ที่ผ่านการอนุมัติ ให้/ให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ 1160
รายการและจำนวนอุปกรณ์ฯสำหรับคนพิการทางออทิสติก 1126
รายการและจำนวน อุปกรณ์ฯสำหรับคนพิการทางการเรียนรู้ 1328
รายการและจำนวน อุปกรณ์ฯสำหรับคนพิการทางสติปัญญา 1251
รายการและจำนวน อุปกรณ์ฯสำหรับคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 1080
รายการและจำนวน อุปกรณ์ฯสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว 1011

Additional information