ข่าวการดำเนินการตามกฎกระทรวง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
5.รายชื่อคนพิการทางสติปัญญา ที่ผ่านการอนุมัติห้/ให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ 823
4 .รายชื่อความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ที่ผ่านการอนุมัติ ให้/ให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ 801
3.รายชื่อคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ที่ผ่านการอนุมัติ ให้/ให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ 1045
2.รายชื่อคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายที่ผ่านการอนุมัติ ให้/ให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ 893
1.รายชื่อคนพิการทางการเห็น ที่ผ่านการอนุมัติ ให้/ให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ 1100
รายการและจำนวนอุปกรณ์ฯสำหรับคนพิการทางออทิสติก 1089
รายการและจำนวน อุปกรณ์ฯสำหรับคนพิการทางการเรียนรู้ 1294
รายการและจำนวน อุปกรณ์ฯสำหรับคนพิการทางสติปัญญา 1217
รายการและจำนวน อุปกรณ์ฯสำหรับคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 1053
รายการและจำนวน อุปกรณ์ฯสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว 976

Additional information