ข่าวการดำเนินการตามกฎกระทรวง

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
5.รายชื่อคนพิการทางสติปัญญา ที่ผ่านการอนุมัติห้/ให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ 930
4 .รายชื่อความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ที่ผ่านการอนุมัติ ให้/ให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ 897
3.รายชื่อคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ที่ผ่านการอนุมัติ ให้/ให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ 1169
2.รายชื่อคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายที่ผ่านการอนุมัติ ให้/ให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ 986
1.รายชื่อคนพิการทางการเห็น ที่ผ่านการอนุมัติ ให้/ให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ 1225
รายการและจำนวนอุปกรณ์ฯสำหรับคนพิการทางออทิสติก 1176
รายการและจำนวน อุปกรณ์ฯสำหรับคนพิการทางการเรียนรู้ 1374
รายการและจำนวน อุปกรณ์ฯสำหรับคนพิการทางสติปัญญา 1289
รายการและจำนวน อุปกรณ์ฯสำหรับคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 1118
รายการและจำนวน อุปกรณ์ฯสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว 1056

Additional information