คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โทรอักษร 2393
เครื่องขยายเสียงสำหรับโทรศัพท์บ้าน (Universal Home Phone Amplified Model UA-45) 2830
โทรศัพท์บ้านที่ขยายเสียงได้ 50 เดซิเบล และมีปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Geemarc AMPLI600 Amplified Corded Telephone w/Emergency Connect Pendant) 2276
โทรศัพท์บ้านขยายเสียงได้ 26 เดซิเบลและใส่รูปได้ (High Definition Amplified Telephone with Photo Speaker Phone 40-P TF-1100) 2494
โทรศัพท์บ้านที่ขยายเสียงได้ 55 เดซิเบล และมีปุ่มกดด่วนที่ใส่รูปได้ (ClearSounds CSC1000 55dB Amplified Freedom Photo Phone) 1473
โทรศัพท์สาธารณะสำหรับคนพิการ 2485
โปรแกรมเพื่อการสื่อสาร (Proloquo2Go+) 3271
โปรแกรมปราศรัย 2851
โปรแกรมระบบภาษาภาพภาษาไทยสำหรับผู้ที่มีความพิการทางการสื่อสาร (Thai picture-based Language system for Persons with Communication Diso 2058
โทรศัพท์สาธารณะสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 1749

Additional information