บริการหนังสือเดซีและe-Pub

รายชื่อหนังสือเสียง Daisy

รายชื่อหนังสือเสียง Daisy (จำนวน 21 เรื่อง)

ท่านสามารถคลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลดเอกสารได้

 

Download โปรแกรม AMIS เพื่อใช้ในการเปิดหนังสือเสียงได้จาก http://www.daisy.org/amis/download

Download วิธีการติดตั้ง และใช้งานโปรแกรม AMIS ที่นี่

 1. รวมกฏหมายคนพิการ และคอมพิวเตอร์เล่ม 1

 2. รวมกฏหมายคนพิการ และคอมพิวเตอร์เล่ม 2

 3. รวมกฏหมายคนพิการ และคอมพิวเตอร์เล่ม 3

 4. ก้าวย่างแห่งความก้าวหน้า เรื่องบทบาทบัณฑิตใหม่...ในการพัฒนา วิชาชีพ...ครูปฐมวัย

 5. รวมกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ กรอบแนวทางเชื่อมโยง รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เวอร์ชั่น 2.0

 6. รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม เล่ม 1

 7. รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม เล่ม 2

 8. รวมกฎหมายกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

 9. คู่มือการใช้งานโปรแกรมเกี่ยวกับคนพิการ

 10. มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ แนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้

 11. ความรู้พื้นฐานเรื่องความพิการและคนพิการ

 12. การให้บริการคนตาบอดและคนสายตาเลือนรางเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการมองเห็น

 13. ประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ สิทธิ/สวัสดิการคนพิการ 

  และตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับ

 14. คู่มือหลักสูตรพัฒนาอาสาสมัครเพื่อคนพิการ และฤาคนพิการ...อยู่เย็นเป็นสุข

 15. 360 องศา พัฒนาบุคลากร ICT และ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง อินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 16. สิทธิชาวบ้าน ฉบับปรับปรุงใหม่ ตอน ครอบครัวลุงมี

 17. เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

 18. มองโลกเป็น เห็นความสุข

 19. เงินตราในอาเซียน

 20. รู้แล้วรอด (คู่มือเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ)

 21. กสทช เล่ม 1 บทที่ 15-18

Additional information