สถานที่ติดต่อหาคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการ

 

หน่วยงาน

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

1. ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวสำหรับคนพิการ

อาคาร 1 ชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม สะพานขาว เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

0-2659-6170-1

2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด*

ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

 

3. สำนักงานจัดหางานจังหวัด

สำนักงานหางานจังหางานจังหวัดทุกจังหวัด

 

4. ฝ่ายบริการจัดหางาน กองบริการจัดหางาน

กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี

0-2245-2260

 

เขตดินแดง กรุงเทพฯ

0-2245-2287

 

 

0-2248-7208

     

สำนักงานจัดหางานกรมการจัดหางาน 9 พื้นที่

ครอบคลุมเขต

โทรศัพท์

พื้นที่1 บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต

เขตห้วยขวาง ดินแดง พญาไท ราชเทวี

0-2619-6566-70

          เลขที่ 19 ชั้น 2 อาคารพงษ์สุภี

 

 

พื้นที่2 บริเวณย่านขนส่งสายเหนือ

เขตจตุจักร ดอนเมือง บางเขน

0-2521-1689

พื้นที่3 บริหารย่านสถานีรถไฟหัวลำโพง

เขตปทุมวัน บางรัก สัมพันธวงศ์

0-2215-6621

พื้นที่4 บริเวณย่านวิสุทธิกษัตริย์

เขตป้อมปราบฯ บางซื่อ พระนคร ดุสิต

0-2280-3322

พื้นที่5 บริเวณย่านวงเวียนใหญ่

เขตคลองสาน ธนบุรี บางกอกน้อย

0-2439-5631

 

บางพลัด บางกอกใหญ่

 

พื้นที่6 บริเวณย่านบางขุนเทียน

เขตจอมทอง บางขุนเทียน ราษฎร์บูรณะ

0-2415-2451

พื้นที่7 บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย2

เขตหนองแขม ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ

0-2444-3113

พื้นที่8 บริเวณย่านรามอินทรา

เขตมีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง

0-2543-7171

 

บึงกุ่ม ลาดพร้าว บางกะปิ

 

พื้นที่9 บริเวณย่านพระโขนง

เขตยานนาวา บางคอแหลม พระโขนง

0-2212-9881

 

สวนหลวง ประเวศ คลองเตย สาธร

 

 

 

แผนการจัดงานนัดพบแรงงาน

 

แผนการจัดงานนัดพบแรงงาน
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่จัดงาน หน่วยงานที่จัด โทรศัพท์
๑  ๘-๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (หลังใหม่) สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ๐-๕๖๗๓-๖๒๑๙-๒๑ ต่อ ๑๒,๒๒
๒  ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสุรินทร์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ๐-๔๔๕๑-๖๐๑๗-๘ ต่อ ๑๒
๓  ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ ศูนย์คอมพิวเตอร์สตาร์ระยอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ๐-๓๘๖๙-๔๐๒๘
๔  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ห้างแม็คโคร สาขาสาทร กรุงเทพมหานคร สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๔ ๐-๒๒๑๑-๘๑๖๗
๕  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๐-๓๕๒๑-๓๙๕๖-๗,๐-๓๕๓๓-๕๘๕๕
๖  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ห้างแม็คโคร จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ๐-๕๖๒๕-๗๐๓๖-๗
๗  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขานครพนม สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม ๐-๔๒๕๑-๓๑๑๔-๕
๘  ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาราชบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ๐-๓๒๓๒-๖๗๐๖,๐-๓๒๔๑-๙๖๐๙
๙  ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ๐-๕๕๒๔-๖๒๕๗,๐-๕๕๒๘-๒๓๘๑
๑๐  ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขามหาชัย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ๐-๓๔๘๑-๐๗๕-๖๑,๐-๓๔๔๒-๒๕๒๔
๑๑  ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช  สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๘ ๐-๒๓๙๘-๖๖๓๑,๐-๒๓๙๘-๗๖๓๐
๑๒  ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ (ด้านหลังศาลากลางจังหวัด) สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ๐-๕๕๔๑-๗๐๑๖-๗ ต่อ ๒๔
๑๓  ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ชั้น ๒ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขานวนคร จังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ๐-๒๕๖๗-๐๖๓๐ ต่อ ๒๐-๒๓,๐-๒๕๖๗-๓๘๘๑
๑๔  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ๐-๒๔๒๗-๔๑๑๓,๐-๒๔๒๗-๔๕๑๒
๑๕  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ห้าง Home Works สาขาภูเก็ต สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ๐-๗๖๒๑-๙๖๖๐-๑ ต่อ ๑๑
๑๖  ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ๐-๔๔๒๕-๗๗๑๘ ต่อ ๑๐๒
๑๗  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๐-๓๕๒๑-๓๙๕๖-๗,๐-๓๕๓๓-๕๘๕๕
๑๘  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร ๐-๔๕๕๘-๐๒๑๖-๑๑
๑๙  ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ๐-๒๕๖๗-๐๖๓๐ ต่อ ๒๐-๒๓,๐-๒๕๖๗-๓๘๘๑
๒๐  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขามหาชัย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ๐-๓๔๘๑-๐๗๕-๖๑,๐-๓๔๔๒-๒๕๒๔
๒๑  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ชั้น ๒ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขานวนคร จังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ๐-๒๕๖๗-๐๖๓๐ ต่อ ๒๐-๒๓,๐-๒๕๖๗-๓๘๘๑
๒๒  ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ๐-๒๕๖๗-๐๖๓๐ ต่อ ๒๐-๒๓,๐-๒๕๖๗-๓๘๘๑
๒๓  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๐-๓๕๒๑-๓๙๕๖-๗,๐-๓๕๓๓-๕๘๕๕
๒๔  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ บริษัทพรวิทยา เซ็นเตอร์ จำกัด  จังหวัดยโสธร สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร ๐-๔๕๕๘-๐๒๑๖-๑๒
๒๕  ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขามหาชัย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ๐-๓๔๘๑-๐๗๕-๖๑,๐-๓๔๔๒-๒๕๒๔
๒๖  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ชั้น ๒ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขานวนคร จังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ๐-๒๕๖๗-๐๖๓๐ ต่อ ๒๐-๒๓,๐-๒๕๖๗-๓๘๘๑
๒๗  ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏวนครราชสีมา สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ๐-๔๔๒๕-๗๗๑๘ ต่อ ๑๐๒
๒๘  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ๐-๒๕๖๗-๐๖๓๐ ต่อ ๒๐-๒๓,๐-๒๕๖๗-๓๘๘๑
๒๙  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขามหาชัย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ๐-๓๔๘๑-๐๗๕-๖๑,๐-๓๔๔๒-๒๕๒๔
๓๐  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๐-๓๕๒๑-๓๙๕๖-๗,๐-๓๕๓๓-๕๘๕๕
๓๑  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขายโสธร สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร ๐-๔๕๕๘-๐๒๑๖-๑๓
๓๒  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ชั้น ๒ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขานวนคร จังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ๐-๒๕๖๗-๐๖๓๐ ต่อ ๒๐-๒๓,๐-๒๕๖๗-๓๘๘๑
๓๓  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ๐-๒๕๖๗-๐๖๓๐ ต่อ ๒๐-๒๓,๐-๒๕๖๗-๓๘๘๑
๓๔  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๐-๓๕๒๑-๓๙๕๖-๗,๐-๓๕๓๓-๕๘๕๕
๓๕  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ บริษัทพรวิทยา เซ็นเตอร์ จำกัด  จังหวัดยโสธร สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร ๐-๔๕๕๘-๐๒๑๖-๑๔
๓๖  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขามหาชัย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ๐-๓๔๘๑-๐๗๕-๖๑,๐-๓๔๔๒-๒๕๒๔
๓๗  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ชั้น ๒ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขานวนคร จังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ๐-๒๕๖๗-๐๖๓๐ ต่อ ๒๐-๒๓,๐-๒๕๖๗-๓๘๘๑
๓๘  ๙ กันยายน ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏวนครราชสีมา สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ๐-๔๔๒๕-๗๗๑๘ ต่อ ๑๐๒
๓๙  ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ๐-๒๕๖๗-๐๖๓๐ ต่อ ๒๐-๒๓,๐-๒๕๖๗-๓๘๘๑
๔๐  ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๐-๓๕๒๑-๓๙๕๖-๗,๐-๓๕๓๓-๕๘๕๕
๔๑  ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ชั้น ๒ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขานวนคร จังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ๐-๒๕๖๗-๐๖๓๐ ต่อ ๒๐-๒๓,๐-๒๕๖๗-๓๘๘๑