นวัตกรรมเพื่อคนพิการ

นวัตกรรมเพื่อคนพิการ

 

ในทะเบียนคนพิการกว่า 6 แสน คน 5 หมื่นคน เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ประดิษฐ์เครื่องต้นแบบช่วยเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องขึ้น โดยมีความโดดเด่นแตกต่างจากเครื่องนำเข้า คือ มีเทคโนโลยีหน้าจอสัมผัส ทั้งยังลดราคานำเข้าที่อยู่ระหว่าง 3-4 แสนบาท ในอนาคตผู้วิจัยจะพัฒนาเพื่อกายภาพบำบัดร่างกายในส่วนอื่นอีก เช่น ไหล่ นิ้วมือและข้อเท้า เชิญ..สนับสนุนการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากขึ้น

ขอบคุณ ... http://www.ryt9.com/s/bmnd/1703551

บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ก.ค.56

Additional information