บริการหนังสือเดซีและe-Pub

รายชื่อหนังสือดิจิตอล (e-Pub) 50 เรื่อง

รายชื่อหนังสือดิจิทัล (E-pub) จำนวน 50 เรื่อง

ท่านสามารถคลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลดเอกสารได้

 1. ความรู้พื้นฐานเรื่องความพิการและคนพิการ
 2. สิทธิชาวบ้าน ฉบับปรับปรุงใหม่ ตอน ครอบครัวลุงมี, 2.กฎหมายสิทธิและเสรีภาพ หน้าที่ที่ควรรู้สำหรับประชาชน
 3. ประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ, สิทธิ/สวัสดิการคนพิการ เพื่อการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน, ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ และคนทุกวัย
 4. คู่มือหลักสูตรพัฒนาอาสาสมัครเพื่อคนพิการ, ฤาคนพิการ...อยู่เย็นเป็นสุข, รวมเรื่องเล่าสุขภาพชุมชนของคนพิการ
 5. รวมคู่มือการใข้งานอุปกรณ์สำหรับคนพิการ
 6. รวมคู่มือสำหรับผู้สูงอายุ
 7. ก้าวย่างแห่งความก้าวหน้า เรื่องบทบาทบัณฑิตใหม่...ในการพัฒนา วิชาชีพ...ครูปฐมวัย
 8. การให้บริการคนตาบอดและคนสายตาเลือนรางเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
 9. รวมฮิตโปรแกรมเด็ดประจำเครื่อง
 10. ติดตั้งและดูแล Network&Hi-Speed Internet
 11. 360 องศา พัฒนาบุคลากร ICT, ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 12. มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ แนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้
 13. รวมกฏหมายคนพิการ และคอมพิวเตอร์เล่ม 1
 14. รวมกฏหมายคนพิการ และคอมพิวเตอร์เล่ม 2
 15. รวมกฏหมายคนพิการ และคอมพิวเตอร์เล่ม 3
 16. รวมกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ กรอบแนวทางเชื่อมโยง รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เวอร์ชั่น 2.0
 17. รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม เล่ม 1
 18. รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม เล่ม 2 (1/2)
 19. รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม เล่ม 2 (2/2)
 20. รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม เล่ม 3 (1/2)
 21. รวมกฎหมายกิจการโทรคมนาคม เล่ม 3 (2/2)
 22. รวมกฏหมายสำหรับผู้สูงอายุ
 23. รวมกฎหมายกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เล่ม 7
 24. กสทช.2554 (1/2)
 25. กสทช.2554 (2/2)
 26.  เงินตราในอาเซียน
 27. รู้แล้วรอด (คู่มือเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ)
 28. พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (1)*
 29. พจนานุกรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (2)*
 30. มองโลกเป็น เห็นความสุข*
 31. กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน, กล้าเปลี่ยนแปลง*
 32. ธรรมะบำบัด, ทุกข์...รักษาได้ด้วยธรรม สุข...ประคองได้ด้วยธรรม*
 33. ธรรมะเตือนตน*
 34. Quick Guide Photoshop CS6*
 35. ทิปเด็ด เคล็ดลับ PowerPoint 2010*
 36. ครบทุกเรื่อง : อินเทอร์เน็ต & อีเมล 1/2*
 37. ครบทุกเรื่อง : อินเทอร์เน็ต & อีเมล 2/2*
 38. เรียน-เล่น-เป็นง่าย Facebook*
 39. เรียน เล่น เป็นง่าย Excel 2010*
 40. เรียน-เล่น-เป็นง่าย Facebook*
 41. เรียน เล่น เป็นง่าย Windows 7*
 42. เรียน-เล่น-เป็นง่าย ดาวน์โหลด เต็มสปีด*
 43. เรียน-เล่น-เป็นง่าย เลือกซื้อ-ใช้งาน โน้ตบุ๊ก-เน็ตบุ๊ก*
 44. สร้างและจัดการเว็บไซต์ด้วย Joomla 2.5 (1)*
 45. สร้างและจัดการเว็บไซต์ด้วย Joomla 2.5 (2)*
 46. สร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย joomla ฉบับสมบูรณ์ (1)*
 47. สร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย joomla ฉบับสมบูรณ์ (2)*
 48. เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (1)*
 49. เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (2)*
 50. Welcome to Asean เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียน*

สำหรับหนังสือที่มีเครื่องหมาย * ให้ติดต่อที่กระทรวง ICT เพื่อขอรับหนังสือ เพราะติดปัญหาด้านลิขสิทธิ์ 

Additional information