สวิตซ์เดี่ยวกดติดกดดับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว

 

  • สวิตซ์เดี่ยวกดติดกดดับที่มีขนาดหน้าสัมผัส เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว หรืออ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ที่สามารถใช้นิ้วมือ หรือส่วนอื่นของร่างกายในการกดสวิตซ์แบบ กดติดกดดับที่ไม่ต้องกดสวิตซ์ค้างไว้ เพื่อป้อน ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์หรือควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับสวิตซ์เพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ต่างๆ
  • ใช้เชื่อมต่อกับเม้าส์ดัดแปลง แทนการกดปุ่ม ป้อนข้อมูลของเม้าส์ เช่น การกดปุ่มคลิ๊กซ้ายค้างไว้สำหรับใช้ในกรณีลากแถบสีบนข้อความ หรือการย่อขยายรูปภาพ เป็นต้น
  • ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เชื่อมต่อสวิตซ์เพื่อควบคุม แทนการใช้เม้าส์ หรือคีย์บอร์ดที่ต้องการกดปุ่มข้อมูลค้างไว้

Read more http://www.tede.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=127:-45-25-&catid=32:2011-12-08-06-39-58&Itemid=41