สวิตซ์เดี่ยวกดติดปล่อยดับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว

 

  • สวิตซ์เดี่ยวกดติดปล่อยดับรูปทรงกลมที่มี ขนาดหน้าสัมผัสเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการ เคลื่อนไหวหรืออ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่สามารถ ใช้นิ้วมือ หรือส่วนอื่นของร่างกายในการกดสวิตซ์ แบบกดติดปล่อยดับที่ต้องกดสวิตซ์ค้างไว้ เพื่อ ป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ หรือควบคุมอุปกรณ์ ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับสวิตซ์เพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
  • ใช้เชื่อมต่อกับเม้าส์ดัดแปลง แทนการกดปุ่ม ป้อนข้อมูลของเม้าส์ เช่น คลิ๊กซ้าย/คลิ๊กขวา หรือฟังก์ชั่นอื่นๆ บนเม้าส์

Read more http://www.tede.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=126:-45-25-&catid=32:2011-12-08-06-39-58&Itemid=41