โทรศัพท์บ้านขยายเสียงได้ 20 เดซิเบล และมีปุ่มด่วนที่ใส่ภาพได้ (P300 Amplified Photo Phone by Ameriphone)

 

  • โทรศัพท์บ้านที่สามารถกำหนดเบอร์คนสำคัญโดยใส่รูปแทนเบอร์ได้ 9 คนเพื่อเอื้อให้คนพิการ ทางสติปัญญาใช้โทรศัพท์ได้สะดวก โดยแค่กดที่รูปคนที่ต้องการโทรถึง
  • สามารถปรับความดังเสียงของผู้ที่โทรเข้าได้ถึง 20 เดซิเบล และปรับเสียงเรียกเข้าที่ตัวเครื่องให้ดังได้ถึง 75 เดซิเบล
  • มีแป้นปุ่มกดและตัวเลขมีขนาดใหญ่สะดวกต่อการมองเห็นและสามารถใช้งานได้ง่าย
  • สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องช่วยฟังได้
  • มีสัญญาณแสงเมื่อมีสายเรียกเข้า

Read more http://www.tede.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=119:-20-p300-amplified-photo-phone-by-ameriphone&catid=32:2011-12-08-06-39-58&Itemid=41