เนื้อหาหลัก

โทรศัพท์บ้านที่ขยายเสียงได้ 40 เดซิเบลและมีปุ่มด่วนใส่ภาพได้ (Future Call Picture Phone with 40dB Amplification FC-1007)

  • โทรศัพท์บ้านที่สามารถกำหนดเบอร์คนสำคัญ โดยใส่รูปแทนเบอร์จำนวน 10 เบอร์ เอื้อให้ คนพิการทางสติปัญญาใช้โทรศัพท์ได้สะดวก เพียงแค่กดที่รูปคนที่ต้องการโทรถึง
  • ปุ่มแป้นกดและตัวอักษรมีขนาดใหญ่ ง่ายต่อ การมองเห็นและกดปุ่มใช้งาน
  • สามารถปรับความดังเสียงของผู้โทรเข้าได้ถึง 40 เดซิเบล
  • มีสัญญาณแสงเมื่อมีสายเรียกเข้า
  • มีปุ่มฉุกเฉินสีแดง ที่ตั้งไว้ที่หมายเลข 911 ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนหมายเลขได้ภายหลัง
  • รองรับการใช้งานร่วมกับเครื่องช่วยฟัง
  • หากเกิดเหตุไฟฟ้าดับตัวเครื่องมีระบบสำรอง ข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และสามารถ กู้คืนข้อมูลได้

Read more http://www.tede.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=120:-40--future-call-picture-phone-with-40db-amplification-fc-1007&catid=32:2011-12-08-06-39-58&Itemid=41