โทรศัพท์บ้านขยายเสียงได้ถึง 40 เดซิเบล และใส่รูปได้ (Future Call 2511 Picture Phone with 40dB Handset)

 

  • โทรศัพท์บ้านที่สามารถกำหนดเบอร์คนสำคัญโดยใส่รูปแทนเบอร์ สามารถใช้ได้อย่างสะดวกโดยเพียงกดที่รูปคนที่ต้องการโทรถึง ปุ่มกดที่ เป็นภาพใช้เป็นปุ่มด่วนทั้งหมด 8 ปุ่ม
  • มีปุ่มโทรฉุกเฉิน 911 จำนวน 1 ปุ่ม
  • สามารถปรับความดังเสียงของผู้โทรเข้าได้ถึง 40 เดซิเบล และความดังของเสียงเรียกเข้าที่ ตัวเครื่องได้ถึง 90 เดซิเบล มีลำโพง 2 จุด ซึ่งมีคุณภาพเสียงชัดมีคุณสมบัติ ที่ช่วยปรับปรุงเสียงพูดที่ฟังไม่ชัดให้ฟังชัดขึ้น ในระดับคำและเสียง
  • มีสัญญาณไฟเตือนเวลามีเสียงเรียกเข้า
  • สามารถใช้ร่วมกับเครื่องช่วยฟังได้
  • ข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่องโทรศัพท์ถูกจัดเก็บ ไว้ได้โดยไม่ต้องอาศัยแบตเตอรี่ หรือเครื่อง แปลงไฟฟ้า หรือสายโทรศัพท์

Read more http://www.tede.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=122:-40---future-call-2511-picture-phone-with-40db-handset-&catid=32:2011-12-08-06-39-58&Itemid=41