เนื้อหา

หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางมองเห็น

หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางมองเห็น ณ มโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากล จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2559

สามารถติดตามการดำเนินงานกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ปีงบประมาณ 2558 ได้ที่ http://www.equitable-society.com

Additional information