เนื้อหา

หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐาน เพื่อความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว

หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐาน เพื่อความเท่าเทียม สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2558

สามารถติดตามการดำเนินงานกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ปีงบประมาณ 2558 ได้ที่ http://www.equitable-society.com

 

Additional information