เนื้อหาหลัก

คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๔

       สามารถดาวน์โหลดคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  เพื่อศึกษา อำนาจและหน้าที่ได้ที่นี่

Attachments:
Download this file (SetChairman2.pdf)SetChairman2.pdf[คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ2]452 kB
Download this file (SetChairmanGrop.pdf)SetChairmanGrop.pdf[คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ1]1467 kB