เนื้อหาหลัก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกลั่นกรองการให้หรือให้ยืมอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ

สามารถดาวโหลด ศึกษารายละเอียดและอำนาจหน้าที่นี้

Attachments:
Download this file (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพิจารณาการให้หรือการให้ยืมอุปกรณ์.pdf)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพิจารณาการให้หรือการให้ยืมอุปกรณ์.pdf[ไฟล์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการให้หรือการให้ยืมอุปกรณ์]787 kB