เนื้อหาหลัก

คำสังมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทน(เพิ่มเติม)

สามารถ ดาวโหลด ข้อมูลเพื่อศึกษา คำสั่งได้ที่นี้

Attachments:
Download this file (คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่า.pdf)คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่า.pdf[คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทน]613 kB