ปกรายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา  สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ภาษามือน่ารู้ รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 
ภาษามือน่ารู้ จำนวน 100 รายการ