เนื้อหาหลัก

สรุป Flow ขั้นตอนการสมัครสมาชิกขอยืม และ ขอรับอุปกรณ์

http://www.service-pwdsthai.com/page/help

 

วิธีการสมัครเป็นสมาชิกประเภทคนพิการ

เปิดหน้าต่าง http://www.service-pwdsthai.com คลิก ลงทะเบียนสำหรับคนพิการ

ระบบแสดงหน้าจอสมัครคนพิการใหม่

กรอกข้อมูลที่จำเป็น เช่น username, password

จากนั้น คุณจำเป็นต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักให้ถูกต้อง เพื่อตรวจสอบกับ API ฐานข้อมูลคนพิการ จากนั้นกดปุ่ม "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน"

แต่ถ้าไม่สำเร็จ จะขึ้นข้อความดังนี้ ซึ่งถ้าคุณไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่มีสิทธิ์ คุณก็จะไม่สามารถลงทะเบียนได้ (เมื่อเกิดปัญหาการลงทะเบียน หรือ ไม่มีเลขบัตรประจำตัวในฐานข้อมูล โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่)

ระบบจะดึงข้อมูลต่างๆ ใน Database มากรอกให้

กรอกข้อมูลให้ครบ จากนั้นกดปุ่มลงทะเบียน เมื่อเรียบร้อยแล้วจะขึ้นแสดงดังรูป ระบบจะส่งข้อความยืนยันทางอีเมล์ด้วย ว่าใช้ username และ รหัสผ่านอะไร

ถัดไปคุณสามารถ Login และ ส่งเรื่องยืมอุปกรณ์ได้ทันที (ไปที่หัวข้อ "การยืมคืนอุปกรณ์ประเภทให้ยืม")

วิธีการสมัครสมาชิกเป็นสถานะสมาชิกธรรมดา (จากนั้นเปลี่ยนประเภทเป็นคนพิการทีหลัง)

เปิดหน้าต่าง http://www.service-pwdsthai.com คลิก ลงทะเบียนสมาชิกใหม่

ระบบแสดงหน้าจอสมัครสมาชิกใหม่

ผู้สมัครกรอกข้อมูลตามจริง เพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสาร

  1. กรอกตัวอักษร Anti Spam (ต้องตอบคำถามให้ถูกเพื่อให้ผ่านการป้องกัน Spam ไปได้)
  2. คลิกปุ่มสมัครสมาชิก

ระบบแจ้งยืนยันการเป็นสมาชิก ตรวจสอบได้ที่ Inbox e-mail หรือ Junk mail ของผู้สมัคร

คลิก URLตามระบบแจ้ง

คลิกปุ่ม Active ที่นี่

จะขึ้นหน้าจอ ยืนยันตัวตนเสร็จสมบูรณ์

Login ตามอีเมล์ที่สมัคร

เมื่อ Login สำเร็จจะขึ้นหน้าจอดังต่อไปนี้

เมื่อคุณ Login แล้ว คุณสามารถ Comment บทความต่างๆ หรือใช้บริการต่างๆ ของเว็บได้ แต่จะไม่สามารถยืมอุปกรณ์ได้ ให้ทำการเปลี่ยนสถานะจากสมาชิกเป็นคนพิการก่อน ซึ่งจะกล่าวถัดไป

การเปลี่ยนสถานะจากสมาชิก เป็นคนพิการ

Login เข้าใช้ในสถานะสมาชิก จะพบปุ่ม "ลงทะเบียนเป็นคนพิการ"

คุณจำเป็นต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักให้ถูกต้อง เพื่อตรวจสอบกับ API ฐานข้อมูลคนพิการ จากนั้นกดปุ่ม "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน"

แต่ถ้าไม่สำเร็จ จะขึ้นข้อความดังต่อไปนี้ ซึ่งถ้าคุณไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่มีสิทธิ์ คุณก็จะไม่สามารถลงทะเบียนได้ (เมื่อเกิดปัญหาการลงทะเบียน หรือ ไม่มีเลขบัตรประจำตัวในฐานข้อมูล โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่)

กรอกข้อมูลอื่นๆ ให้เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม "ลงทะเบียนเป็นคนพิการ"

ระบบจะแจ้งเตือนทางอีเมล์ โดยสามารถ Login ได้โดยใช้ Username และ Password เดิม

การยืมคืนอุปกรณ์ประเภทให้ยืม

เงื่อนไข การขอยืมอุปกรณ์ ประเภทให้ยืม ผู้พิการขอยืมได้เพียงครั้งละ 1 ชิ้นเท่านั้น ต่อ 1 คน

ก่อนอื่นต้อง Login ในผู้ใช้ประเภทคนพิการก่อน
เลือกเมนู ระบบยืมคืนอุปกรณ์ > รายการอุปกรณ์

เข้าสู่ระบบการยืมคืนอุปกรณ์ > เลือกรายการอุปกรณ์ประเภทให้ยืม ที่สมาชิก (ผู้พิการ) ต้องการ

คลิกปุ่ม ส่งเรื่องยืมอุปกรณ์

หมายเหตุ ถ้าผู้ใช้ยังไม่ได้ Login เป็นคนพิการ ไว้ ระบบจะขึ้นเตือนว่า สงวนสิทธิ์สำหรับคนพิการเท่านั้น ดังภาพด้านล่าง

จะพบหน้ายืนยันอุปกรณ์ที่เลือกไป

  • ถ้ารายการถูกต้อง กด "ถัดไป"
  • ถ้าต้องการเลือกใหม่ กด "ลบออก"
  • หรือ ต้องการไปเลือกอุปกรณ์เพิ่มเติมก็สามารถกดที่ "กลับไปเลือกอุปกรณ์เพิ่มเติม" ได้

ระบบให้กรอกเหตุผลที่ต้องการขอยืมอุปกรณ์ > คลิกปุ่ม ยืนยัน

****จำเป็นต้องกรอก เหตุผล การขอยืมอุปกรณ์

หน้ายืนยัน ข้อมูลผู้ยื่นเรื่อง > Print ใบ ท.ก. 01 เพื่อส่งเรื่องขอยืมอุปกรณ์

คุณสามารถดูรายการทั้งหมดที่ยืมไปแล้วได้ที่ "ไปหน้ารวมข้อมูลการส่งเรื่อง"

หรือสามารถพิมพ์ใบ ท.ก. ดูได้ที่ "Print ใบ ท.ก. 01"

แสดงข้อมูลที่กรอกลงใบ ท.ก. 01

แสดงใบ ท.ก. 01 ฉบับเต็ม

รอการติดต่อกลับจากหน่วยงานประจำจังหวัดต่อไป

หมายเหตุ ถ้าเป็นอุปกรณ์ประเภทให้เปล่า จะเป็น ใบ ท.ก. 02 แทน

การขอรับอุปกรณ์ประเภทให้

Login ตามอีเมล์ที่สมัคร ในสถานะคนพิการ

ระบบขึ้นหน้าจอแสดงการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว

รายการอุปกรณ์ประเภทให้

เงื่อนไขการขอรับ อุปกรณ์ประเภทการให้ สามารถเลือกอุปกรณ์ได้ 3 ประเภท เท่านั้นต่อ 1 คน

เลือกเมนู ระบบยืมคืนอุปกรณ์ > รายการอุปกรณ์

เข้าสู่ระบบการยืมคืนอุปกรณ์ > เลือกอุปกรณ์ประเภทให้ ที่สมาชิก (ผู้พิการ) ต้องการ

ตัวอย่าง สิทธิ์