เนื้อหาหลัก

อุปกรณ์ช่วยการอ่าน (Reading Aids)


             เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการอ่านให้แก่นักเรียนพิการที่มีความยากลำบากในการอ่านที่มีทักษะพื้นฐานการอ่านคำและประโยคไม่ดีมีปัญหาในการรับรู้ข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ผ่านการมองอาจทำให้มีความยากลำบากในการสะกดคำ การตัดคำหรือบางคนอาจเห็นตัวหนังสือหัวกลับ เป็นต้น เช่นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นต้น อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยในการอ่าน เช่น

 


คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม