เนื้อหาหลัก

หน่วยงานของรัฐที่จะขอรับการสนับสนุนได้ มีที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บริการให้ยืม รถวีลแชร์ ฟรี..สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
 
 
 
 
 สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ( สพค.)
 
ASSOCIATION OF PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITY INTERNATIONAL ( APDI. )
 
 
 
ที่ตั้ง 802/410 หมู่ 12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ถ.พหลโยธิน 70 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130.โทรศัพท์ / FAX. 0-2990-0331, 08-1735-2316
 
 
 
สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
 
 เปิดบริการให้ยืม.... รถวีลแชร์  ไปใช้ในกรณีเร่งเด่น  2 – 3 วัน
 
 
 
เนื่องจากปัญหาปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์ น้ำท่วมเพิ่มขึ้น.... ( 2554) ตลอดทั้งปี ทางสมาคมได้ให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ ในเรื่องของการ
 
ให้การสนับสนุน ยืมรถวีลแชร์ Wheel chair   ไปใช้ในกรณี
 
1.  คนพิการ , ผู้สูงอายุ  จะออกจากโรงพยาบาล จะกลับบ้าน  ทางครอบครัว ทางบ้านเตรียมตัวไม่ทัน ซื้อรถวีลแชร์ยังไม่ได้ หรือ ไม่มีเงิน
 
2.  คนพิการชาวต่างประเทศ โดยมีญาติประสานมา ขอยืมชั่วคราว เพื่อเดินทางจากที่พัก ไปยังสถานที่ต่าง ๆ (สนามบิน / บขส. / ท่าเรือ) หรือบริเวณใกล้ ๆ ที่พักชั่วคราว
 
3.  ปีนี้..2555 ทางคณะกรรมการบริหาร มีมติ ให้ เปิดบริการ คือ ให้ยืมรถวีลแชร์ ไปใช้ในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
 
 
วิธีใช้บริการขอยืมรถวีลแชร์ Wheel chair   
 
 จากสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
 
 
 
1.  โทรประสานมาที่สมาคมฯ เบอร์ 02-990-0331 แจ้งความประสงค์ว่าจะขอยืมใช้รถวีลแชร์  จากวันที่ ........ ถึงวันที่.........
 
2.  เจ้าหน้าที่จะบันทึกรายการของท่าน และเช็คว่าวันเวลา ดังกล่าวที่ท่านต้องการใช้รถวีลแชร์ ว่า วันนั้น ๆ มีรถวีลแชร์ ให้บริการได้หรือไม่
 
3.  เจ้าหน้าที่สมาคมฯ จะแจ้งให้ท่านได้ทันทีว่า มีรถวีลแชร์ให้ท่านขอยืมได้หรือไม่ได้ (บางครั้งมีคิวขอจองใช้หลายราย / บางครั้งนำรถมาส่งที่สมาคมฯ ไม่ตรงเวลา)
 
4.  ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทรประสาน นายกสมาคมฯ               เบอร์ 08-1372-4201 เวลา  08.30 – 16.00 น.
 
 
 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -            
 
พันตรีศิริชัย   ทรัพย์ศิริ
 
นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
 
โทร. 02-990-0331
 
http://www.waddeeja.com
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
http://www.youtube.com
 
พิมพ์ apdi. หรือ สมาคมคนพิการ 
 
2102551607