เนื้อหาหลัก

เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร 1669

รายชื่อ โทรศัพท์

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 0-2591-5455, 0-2591-4242
เหตุด่วน เหตุร้าย 191
กองปราบปราม 1195
ศูนย์ดับเพลิง 199
ศูนย์นเรนทร 1669
ตำรวจทางหลวง 1193
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
น้ำประปาขัดข้อง 1125
ไฟฟ้าขัดข้อง 1130
โทรศัพท์ขัดข้อง 1177
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ กทม. 1555
จส. 100 ข่าวจราจร 1137
สวพ.91 1644
วิทยุชุมชม (ร่วมด้วยช่วยกัน) 1677
แจ้งเหตุฉุกเฉินอุบัติภัยสารเคมี 1650
สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. 1556
ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ 02-535-1111
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 02-132-1888
รถไฟฟ้า BTS 02-617-7300
รถไฟฟ้าใต้ดิน MRTA 02-624-5200
จับสัตว์มีพิษ/ดุร้าย 199 กด 1 (งานกู้ภัย)